เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำโดย รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ได้ทำการจัดฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนนักธุรกิจไร่อ้อยบุรีรัมย์ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานในการฝึกอบรมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเพื่อสร้างเครือข่ายผลิตพันธุ์อ้อยและสร้างผู้ประกอบการผลิตพันธุ์อ้อยตามมาตรฐานวิธีการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 29 ราย 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย