เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงงานน้ำตาลพิมาย จ.นครราชสีมา ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 โรงงานน้ำตาลพิมาย จากจังหวัด นครราชสีมา ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC) โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน ให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ  หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย