เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ประชุมนักวิชการ และนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ในการวางแผนพัฒนาและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย