เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ขอเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) ให้การต้อนรับโดยผู้ดูแล

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย