เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์

ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุด

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย