เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดำเนินการติดตามแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์

ดำเนินการติดตามแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ภายในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย