เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการเข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 47020046 191031 0034

   คณะที่ปรึกษาฯ เข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย นำทีมโดยที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย อาจารย์อุดม เลียบวัน อาจารย์ วีระพล พลรักดี อาจารย์ ทักษิณา ศันสยะวิชัย พร้อมทีมงานเข้าดำเนินการคัดเลือกพันธุ์อ้อยชุดคู่ผสมปี2018 ในขั้นที่ 1 ในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย