เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นาย เอกภัทร วังสุวรรณ นำทีมเข้าเยียมชมเพื่อต้อรับคณะ ครม.สัญจร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 49679227 191115 0014

            นาย เอกภัทร วังสุวรรณ นำทีมเข้าเยี่ยมชมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะ ครม.สัญจร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 ผศ. บพิตร ตั้งวงษ์กิจ และ รศ. ดร. รัตนา ตั้งวงษ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการ พาเยี่ยนชมความพร้อม ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย