เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่าน โรงงานน้ำตาลอุตสหกรรมอู่ทอง เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่าน  โรงงานน้ำตาลอุตสหกรรมอู่ทอง เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย  ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

TSBC 0001 Small

 

 

โรงงานน้ำตาลอุตสาหกรรมอู่ทอง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมของโรงงานฯ เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยมี คุณปิยะนุช คำแว่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธ์อ้อยของ TSBC

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย