เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 Toyota Motor Corporation (TMC) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2562 Toyota Motor Corporation (TMC) ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยฯ

 

smut14 3 19 0010 Small

smut14 3 19 0046 Small

Toyota  TSBC 0045 Small

 

 

ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในการทำงานวิจัยร่วมกัน ระหว่างโครงการฯ Toyota Motor Corporation (TMC) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ Toyota Motor Corporation (TMC) ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้างานวิจัย โดยหลังการประชุมฯ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล และเยี่ยมชมการปรับปรุงพันธุ์ของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

 


 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย