ระหว่างวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรคเหี่ยวเน่าแดง

 

 

messageImage 1553654444678 Small

 

 

ที่ปรึกษาโครงการฯ นำคณะทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เข้าดำเนินการศึกษาวิจัยและทดสอบความต้านทานเชื้อโรคเหี่ยวเน่าแดง ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย พร้อมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย