เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Linjanyi และ Mr.Tah zhi yang จาก China Sunward เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา Mr.Linjanyi และ Mr.Tah zhi yang จาก China Sunward เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

c112cb4540f3d435901661218fad0d583 47793221 190909 0001

Mr.Linjanyi และ Mr.Tah zhi yang   ได้เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)  โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธ์อ้อยของ TSBC

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย