เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นาย สามารถ น้อยวัน นำทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 47571054 191031 0001

 

            นาย สามารถ น้อยวัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย นำทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 และ รศ. ดร. รัตนา ตั้งวงษ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการ  พา เยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) เพื่อศึกษากระบวนการต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นำมาใช้ในร่วมกับกระบวนการ การปรับปรุงพันธุ์อ้อย

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย