เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สำนักส่งเสริมและอบรม เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศจำวนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 49684491 191115 0001

 

                 สำนักส่งเสริมและอบรม ได้จัดอบรมหลัสูตร”Study Tour on Agri-products &Value Addition,Marketing and Mecharization in Agriculture ” ให้แก่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร ประเทศบังคลาเทศ จำนวน 5 คน จะขอเข้าเยียมชมทางด้านเครื่องมือ และเครื่องจักรกล ทางการเกษตร โดยมี รศ. ดร. รัตนา ตั้งวงษ์กิจ และ ผศ. บพิตร ตั้งวงษ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการ และ นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 พาเข้าเยี่ยมชม เครื่องมือและเครื่องจักรกล ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

View the embedded image gallery online at:
https://www.thailand-sbc.org/2015/index.php/th/component/content/article/33-thelastnewss/194-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-5-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2562-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-5-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%93-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-thailand-sugarcane-breeding-center#sigFreeIdd50f233435

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย