เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นาย บวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชม ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

 

20191114 191120 0042

          นาย บวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center) โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 พาเยี่ยนชมกิจกรรมต่างๆของ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย