เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์(TSMC)นำทีมคณะผู้แทนภาคอุตสหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฟิลิปินส์เข้าศึกษาดูงาน ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

TSBC 200212 0001

บริษัทไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC)ได้รับการประสานงานจากหน่วยงาน Sugar Regulatory Administration(SRA)ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระบบอุตสหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของฟิลิปปินส์ ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานพัฒนาอุสหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทย ภายใต้กลุ่มพันธมิตรน้ำตาลอาเซียน(ASEAN Sugar Alliance: ASA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิควิชาการ การวิจัยและพัฒนาด้านอ้อย คณะผู้แทนดังกล่าว นำโดย Mr.Hermenegildo R.Serafica ของหน่วยงาน(SRA) ขอเข้าศึกษาดูงาน ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมีนาย จิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่1 และนาย ธวัช หะหมาน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาด้านอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พาเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

View the embedded image gallery online at:
https://www.thailand-sbc.org/2015/index.php/th/component/content/article/33-thelastnewss/198-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-19-%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-tsmc-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-thailand-sugarcane-breeding-center#sigFreeIdee0dc5d38f

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย