เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการเข้าคัดเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่ 1 ผ่านApplication ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

2163 0005ทีมงานโครงการได้เข้าทดสอบและคัตเลือกพันธุ์อ้อยขั้นที่1 ผ่านApplication เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย