เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 TSBC 16.10.63 26

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายกิติกร สุขสม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ วงษาเทียม ผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย