Loading…

Application SmartCloneInfo

Get more details

Application CaneVariety

Get more details

Appliecation CaneVariety Searching

Get more details

สามารถติดตามและดาวน์โหลดได้ที่นี่

Get more details
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวใหม่

 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงทดสอบพันธุ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดำเนินการติดตามแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดสิงห์บุรีได้พาเกษตรกรเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ขอเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจติดตามโครงการ ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ประชุมนักปรับปรุงพันธุ์อ้อย ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประเทศไทยสู่ประเทศสาธารณรัฐซูดาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ได้จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางด้านชีวโมเลกุล ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยนำ้พอง จังหวัดขอนแก่น ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2560 ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Uncategorised
 • เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการ และจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ภาคเหนือ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

  Uncategorised
 • การเก็บเชื้อพันธุกรรมอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • แจกอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • ลงทะเบียนรับพันธุ์อ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • สันทนาการ

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • เรียนรู้เครื่องจักรกลเกษตร

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • อุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • นิทรรศการ

  ข่าวศูนย์อนุรักษ์พันธุพืช วังม่วง
 • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงงานน้ำตาลพิมาย จ.นครราชสีมา ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท มิตรผล จำกัด ได้พาเกษตรกรชาวไร่อ้อย ขอเข้าเยี่ยมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ เข้าดูงาน ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ ไทยอุดรบ้านผือ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำทราย ได้จัดพิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2560

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชมที่บูท ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 25-30 กรกฏาคม 2560 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2560) มาออกงาน Thailand industry expo 2017

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทูตเกษตรจากประเทศอาร์เจนติน่า ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดสัมมนาพัฒนาบุคคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดอบรมการปลูกอ้อยสมัยใหม่ เพื่อรองรับยุคเกษตร 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เกษตรกรในพื้นที่ หนองรี ต.บ้านโป่ง เข้ามาขอคำแนะนำการปลูกอ้อยจาก ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้ตรวจกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจติดตามโครงการประเภทที่ 1 ของ สอน. ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จัดโครงการสัมมนาเพื่อนำเสนอและทำความเข้าใจแผนการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา Dr. Tsuyoshi Suzuki from NEDO Japan เยี่ยมชมศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จ.กาญจนบุรี 2560

  ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด จ.หนองบัวลำภู 2560

  ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 4 (ศอภ.4) จ.นครราชสีมา 2560

  ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ไร่ตะวันสีทอง จ.กำแพงเพชร 2560

  ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 (ศอภ.2) จ.กำแพงเพชร 2560

  ภาพกิจกรรม
 • กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 (ศอภ.3) จ.ชลบุรี 2560

  ภาพกิจกรรม
 • เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธุ์ 2560 รายการ I AM ทรูปลูกปัญญา โทรทัศน์ความรู้คู่คุณธรรม ขอถ่ายทำรายการ ตอนนักสร้างนวัตการด้านการเกษตร ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 การถ่ายทำวิดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดย อาจารย์อรรถสิทธิ์ บุญธรรม ได้พา อินโดนีเซีย เยี่ยมชม TSBC

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 18 มกราคม 2560 ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล นำ กรรมการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม TSBC

  กิจกรรมที่ผ่านมา
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าดูงาน (TSBC)

  กิจกรรมที่ผ่านมา

video about

 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่1) 

 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ตอนที่2) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

 photoperiod house at Thailand Sugarcane Breeding Center 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้แอพพลิเคชั่น

ผู้เยี่ยมชม

625216
ทุกวัน
625216

Server Time: 2018-03-22 21:39:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย