เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาผู้ประกอบการ และจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ภาคเหนือ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นำโดย รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ได้ทำการจัดฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการ ณ หอประชุมใหญ่สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ และจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด เพื่อสร้างเครือข่ายผลิตพันธุ์อ้อยและสร้างผู้ประกอบการผลิตพันธุ์อ้อยตามมาตรฐานวิธีการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด บนพื้นที่ 20 ไร่ ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 25 ราย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย