เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สัมมนา “พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย”

ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดการสัมมนา “พัฒนาบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและด้านการคัดเลือกพันธุ์อ้อย” ณ ห้องกุยหลิน โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยจากสหรัฐอเมริกา Dr.Jack Comstock บรรยายในหัวข้อ “Breeding Technique for Disease Resistant-Sugarcane” แปลโดย ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์ ทั้งนี้มีนักปรับปรุงพันธุ์อ้อยและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯ กว่า 60 คน

 

                                                                                                             

 

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย