กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ไร่ตะวันสีทอง จ.กำแพงเพชร 2560

กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ไร่ตะวันสีทอง จ.กำแพงเพชร

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย