ลงทะเบียนรับพันธุ์อ้อย

ลงทะเบียนรับพันธุ์อ้อย : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับลงทะเบียนสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ให้สามารถเข้ารับพันธุ์อ้อยฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย