สันทนาการ

สันทนาการ :สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศอภ.1) จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง และโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมให้ได้ร่วมสนุก และมอบความรู้ทางด้านอ้อยให้แก่นักเรียน

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย