การติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

 

 Untitled

 

ติดต่อศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

 

-   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 (ศภอ.1) จังหวัด กาญจนบุรี 39 หมู่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

ติดต่อ : 034-698-189

-   ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

ติดต่อ : 034-351-885

 

 

email : info@farmmechatronic.org

ตำแหน่ง : https://goo.gl/maps/ehf5Lc38Ftc2pqRS7

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย