เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ TSBC

ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ และแปลงพันธุ์อ้อยขยาย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) จ.กาญจนบุรี โดยในครั้งนี้ ท่านอาจารย์วีระพล พลภักดี และอาจารย์ทักษิณา ศันสยะวิชัย เดินทางมาร่วมสำรวจด้วย

 
copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย