เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ ณ แปลงขยายพันธุ์ จ.กาญจนบุรี

ทีมงานโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561)เดินทางไปสำรวจโรคในแปลงอ้อยคัดเลือกพันธุ์ และแปลงพันธุ์อ้อยขยาย ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์อ้อยดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี

  

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย