เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ปรึกษาฯ โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ ได้บรรยายให้ความรู้คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และส่งเสริมการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ในเขตพื้นที่เหนือ(2) ณ ห้องคมสันต์ ภัตราคารไพบูลย์ไก่ย่าง ถนนสายเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการอ้อยและระดับท้องถิ่น 4, 16, 17 และ 23 (รวม 4 เขต) ในการสัมมนาการบริหารโครงการพัฒนาด้านอ้อย ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นของคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

   
copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย