เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแปลงทดสอบพันธุ์ อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพรชบูรณ์

 

นำทีมโดยคณะที่ปรึกษา และทีมงานเข้าเก็บและบันทึกข้อมูลในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย โดยดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยฯ (ปีงบประมาณ 2561) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพรชบูรณ์

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย