เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เย่าเชิง ซูการ์แอนด์แคน คอนซัลแตนท์ จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

   

บริษัท เย่าเชิง ซูการ์แอนด์แคน คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย ได้รับหนังสือจากสถานบัย Fstatic Traning Institute I.PP ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบัน ธนาคาร โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อยประมาณ 50 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย Thailand Sugarcane Breeding Center (TSBC)  และให้การต้อนรับและบรรยายโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ และ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย