เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯประชุมร่วมกับ TOYOTA ในหัวข้อ DNA fingerprint

    คณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จัดประชุมเพื่อพูดคุยในหัวข้อ  DNA Fingerprint โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ และ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานเข้าร่วมประชุมกับ Toyota เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลการดำเนินการจัดทำ DNA Fingerprint ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน และได้พาเยี่ยมชมแปลงพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย