เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯได้ดำเนินการเข้าทำการคัดเลือกพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

2018 01 25 0002

      นำทีมโดยที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อย อาจารย์อุดม เลียบวัน พร้อมทีมงานเข้าดำเนินการคัดเลือกพันธุ์อ้อยชุดคู่ผสมปี2016 ในขั้นที่ 1 ในแปลงทดสอบพันธุ์อ้อย ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย