เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดสัมมนา "แผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศุนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย" ณ โรงแรมมิลาเคิล

   

       ที่ปรึษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้จัดการสัมมนา  "แผนการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย" และ"ร่างหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจด้านอ้อย" โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษเรื่อง อุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อย โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ โรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ร่วมรับฟังการบรรยายและแสดงความคิดเห็น นำทีมโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการ และ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนเชั่น กรุงเทพมหานคร

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย