เมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอ้อย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

TSBC EXpo2018 0007 

ที่ปรึษาโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำทีมโดย รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าโครงการฯ รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอ้อย และจัดสัมมนานำเสนอและรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย