เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา Phlippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) ศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทยคณะผู้แทนจาก Phlippine Sugar Research Institute (PHILSURIN) จำนวน 8 คน โดยการนำของ Director General, Ms. Maria Regina B. Martin ขอเข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ที่ TSBC โดยผ่านการประสานงานของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล (สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล)

โดยมี นายจิรวัตน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ1 รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และรศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธ์อ้อยของ TSBC

 

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย