เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Takashi TANAKA จาก CHUBU UNIVERSITY JAPAN เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Mr.Takashi TANAKA  จาก CHUBU UNIVERSITY  JAPAN เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย  ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

 

KTakashi TANAKA  CHUBU UNIVERSITY  TSBC 0014 Small

 

 

Mr.Takashi TANAKA  professor college of international studies CHUBU UNIVERSITY   JAPAN  ได้เข้าศึกษาดูงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย ของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)  โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณปิยะนุช คำแว่น เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธ์อ้อยของ TSBC

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย