วันที่ 25 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล รศ.ดร. ยุพา หารบุญทรง พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมาดูงานวิจัย และกิจกรรม ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

 

 

S 27697164 Small

 

 

รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล  รศ.ดร. ยุพา หารบุญทรง พร้อมนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานวิจัย และกิจกรรม ของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย โดยมี เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรม ภายในศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

View the embedded image gallery online at:
https://www.thailand-sbc.org/2015/index.php/th/component/content/article/33-thelastnewss/181-%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-25-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%93-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-tsbc#sigFreeIdcf462c850b

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย