วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง ขอเข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

TSBC 190618 0011

 

 


      ชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC) โดยมี รศ. บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธุ์อ้อย ของศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย

TSBC 190618 0001

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย