เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด นำทีมงาน และชาวไร่อ้อย เข้าศึกษาและดูงาน ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

         c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 49882122 191115 0006

         บริษัท น้ำตาลขอนแก่นจำกัด นำทีมงาน และชาวไร่อ้อย จำนวน 60 คน โดยมีนายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 ผศ. บพิตร ตั้งวงษ์กิจ และ รศ. ดร. รัตนา ตั้งวงษ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการ นำศึกษาดูงาน ทางด้านปรับปรุงพันธุ์อ้อย และเครื่องจักรกลด้านอ้อย ณ ศูยน์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (Thailand Sugarcane Breeding Center)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย