ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร อาร์เจนติน่า เข้าศึกษาดูงาน ด้าน Genetic Variability of Sugar cane for Bioenergy ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

 

c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 50640886 191217 0049

c15ba72a00f7166b5f95ca95e6da8e0bb 50640886 191217 0007

 

       สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร อาร์เจนติน่า เข้าศึกษาดูงาน โดยมี Ms.Paola Daniela Fontana และ Ms. Luciana Martinez Calsina เป็นผู้แทนในการศึกษาดูงาน ด้าน  Genetic Variability of Sugar cane for Bioenergy  โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณ ปิยะนุช คำแว่น ศอภ.1 ให้การต้อนรับ บรรยาย และนำชมกิจกรรมการวิจัย และพัฒนาพันธ์อ้อยของ ภายใน ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย (TSBC)

copyright © 2015 Office of The Cane and Sugar Board | Thailand Sugarcane Breeding Center | ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย